• Pic 1
 • Pic 2
 • Pic 3
 • Pic 4
 • Pic 5
 • Pic 6
 • Pic 7
Dziś jest poniedzialek 05 grudnia 2022, dziś są imieniny: Kryspina i Saby
nasz kanał TV
LGD Szanse bezdroży
LGR
CZG
Polskie trasy
Krajobraz rzeczny
pogadaj
linia elektryczna
gaz
mikroporady

Zarządzanie kryzysowe

dodano: 2011-10-11 22:15:48

Zarządzanie kryzysowe to działalność organów administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do podejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych oraz na odtwarzaniu infrastruktury lub przywróceniu jej pierwotnego charakteru.

Sytuacja kryzysowa to sytuacja będąca następstwem zagrożenia i prowadząca w konsekwencji do zerwania lub znacznego naruszenia więzów społecznych przy równoczesnym poważnym zakłóceniu w funkcjonowaniu instytucji publicznych, jednak w takim stopniu, że użyte środki niezbędne do zapewnienia lub przywrócenia bezpieczeństwa nie uzasadniają wprowadzenia żadnego ze stanów nadzwyczajnych.

Do zadań Wójta w sprawach zarządzania kryzysowego należy:

 1. Kierowanie działaniami związanymi z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie gminy,
 2. Realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego, w tym:

- realizacja zaleceń do gminnego planu reagowania kryzysowego,

- opracowywanie i przedkładanie staroście do zatwierdzenia gminnego planu reagowania kryzysowego

 1. Zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu reagowania na potencjalne zagrożenia,
 2. Wykonywanie przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania gmin i gmin o statusie miasta,
 3. Przeciwdziałanie skutkom zdarzeń o charakterze terrorystycznym,
 4. Realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej,

Zadania powyższe Wójt wykonuje przy pomocy pracownika urzędu gminy właściwego w sprawach zarządzania kryzysowego - Główny Specjalista ds. Obrony Cywilnej i Bezpieczeństwa Publicznego Mirosław Maczan tel. 507 056 998

Organem pomocniczym Wójta w zapewnieniu wykonywania zadań zarządzania kryzysowego jest Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego powoływany przez Wójta.

Ważne telefony:

 • Wójt - 091 418 85 21 w. 13
 • Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego - 091 418 85 21 w. 36, fax - 091 418 85 80
 • Komendant Straży Gminnej 091 418 85 21 wew. 37, kom. 510253280
 • Posterunek Policji w Stepnicy – 091 460 25 73
 • Komenda Powiatowa Policji w Goleniowie – 091 460 25 81
 • Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna – 091 418 51 49
 • Zakład Energetyczny Goleniów – 091 432 67 00

Telefony alarmowe w całej Polsce:

 • Straż Pożarna - 998
 • Pogotowie Ratunkowe - 999
 • Policja - 997
 • Pogotowie Energetyczne - 991
 • Ogólnopolski telefon alarmowy 112

Zachęcamy również do zapoznania się z materiałem informacyjnym zaprezentowanym w prezentacji, której źródło stanowił materiał zamieszczony na stronie www MSWIA "Bądź Bardziej Bezpieczny” „ Bądź Przygotowany", "Bezpieczna Woda"

http://www.mswia.gov.pl/portal/pl/67/288/

Kalendarz imprez

Licznik
Odwiedziło nas:
3646997
osób
Dane adresowe

Urząd Miasta i Gminy Stepnica
ul. T. Kościuszki 4
72-112 Stepnica

tel. 091 418 85 21 - sekretariat
fax 091 418 85 80
e-mail: ug@stepnica.pl

Ważne informacje

NIP: 856-00-08-633
REGON: 000544220
konto: 70 1020 4812 0000 0502 0044 7870

Godziny pracy

Urząd jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia