• Pic 1
 • Pic 2
 • Pic 3
 • Pic 4
 • Pic 5
 • Pic 6
 • Pic 7
Dziś jest poniedzialek 05 grudnia 2022, dziś są imieniny: Kryspina i Saby
nasz kanał TV
LGD Szanse bezdroży
LGR
CZG
Polskie trasy
Krajobraz rzeczny
pogadaj
linia elektryczna
gaz
mikroporady

Racimierz

dodano: 2011-09-26 09:16:52

Sołtys: Joanna Gidokeit tel. 782 525 591 

Rys historyczny

Racimierz to XIX-wieczna osada, założona w 1816 r. poprzez wydzielenie nowej kolonii z folwarku Żarnowo, należącego do zarządcy dóbr państwowych Castnera. Po śmierci Castnera Racimierz należał do rodziny Puttkamerów; później rozparcelowany.

Lokalizacja

Wieś położona ok. 10 km na północ od Stepnicy, przy drodze Stepnica - Wolin, łączy się od południa z Żarnowem.

Historyczna forma wsi

Pierwotnie wieś o założeniu rzędowyn, wytyczonym na osi N - S, następnie rozbudowana w wielodrożnicę o kształcie zbliżonym do krzyża. Wg. XIX-wiecznych przekazów kartograficznych główny układ przestrzenny rozlokowany był po zachodniej stronie południkowego ciągu komunikacyjnego. Pierzeja tworzyła zwarty ciąg zabudowy, złożonej z typologicznie jednorodnych zagród chłopskich (głównie 3-budykowych, o układzie w podkowę otwartą w stronę drogi). Po wschodniej stronie drogi (w części południowej) ulokowany był kościół (staroluterańska kaplica z 1860 r.) oraz dwa wiatraki na niewielkim wzgórzu.

W północnej części wsi, przy drogach wytyczonych na osi W - E, zabudowa luźna, swobodnie rozplanowana po obu stronach krótkich pierzei. W tej części wsi ulokowane były niewielkie, małorolne zagrody 2-budynkowe.

Wieś współczesna

Układ przestrzenny o pierwotnej, historycznie wykształconej kompozycji - w typie ulicówki rozbudowanej w stronę wielodrożnicy. Drogi wiejskie bez zadrzewienia; przed pierzejami niewielkie ogródki.

W obrębie głównego układu przestrzennego (ob. ul. Niepodległości), od pocz. XX w., zabudowano częściowo obszar po wschodniej stronie drogi, gdzie ulokowano nierolnicze zagrody, odsunięte kilkanaście metrów od drogi. Pierzeja zachodnia uległa częściowej dekompozycji poprzez kilka ubytków i nowych nawarstwień architektonicznych; pierzeja nie zachowuje pierwotnej linii. Zabudowa typologicznie jednorodna, mało i średniorolna, złożona głównie z 2 lub 3-budynkowych zagród. Chałupy lokowane kalenicowo na froncie parceli, murowane, 5-osiowe, wzniesione w okresie pocz. XX w. - 1. 20-te XX w; większość chałup została zdewaloryzowana przez wtórna stolarkę. Budynki gospodarcze murowane bądź szachulcowe (kilka stodół, w tym pod strzechą), wzniesione w okresie 3 ćw. XIX w. -pocz. XX w. Przy drogach bocznych (ul. Łąkowa i Leśna) zabudowa rozproszona, małorolna (w tym z ubytkami), głównie XX-wieczna, bez walorów kulturowych. Kościół (kaplica) oraz wiatraki wyburzone po 1945 r.

Obiekty chronione:
 1. ul. Łąkowa - Dom mieszkalny nr 3 lata 20 - te XX w
 2. ul. Leśna - Bud. inwen.- stod. Nr 5, 4 ćw XIX w.
 3. ul. Niepodległości:
  1. Dom mieszkalny nr 7 lata 20- te XX w
  2. Dom mieszkalny nr 12 pocz. XX w
  3. Stodoła nr 15, 4 ćw XIX w
  4. Stodoła nr 18, 4 ćw XIX w
  5. Stodoła nr 12, 3 ćw. XIX w.
  6. Dom mieszkalny nr 19 pocz. XX w

Kalendarz imprez

Licznik
Odwiedziło nas:
3646879
osób
Dane adresowe

Urząd Miasta i Gminy Stepnica
ul. T. Kościuszki 4
72-112 Stepnica

tel. 091 418 85 21 - sekretariat
fax 091 418 85 80
e-mail: ug@stepnica.pl

Ważne informacje

NIP: 856-00-08-633
REGON: 000544220
konto: 70 1020 4812 0000 0502 0044 7870

Godziny pracy

Urząd jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia