• Pic 1
  • Pic 2
  • Pic 3
  • Pic 4
  • Pic 5
  • Pic 6
  • Pic 7
Dziś jest poniedzialek 05 grudnia 2022, dziś są imieniny: Kryspina i Saby
nasz kanał TV
LGD Szanse bezdroży
LGR
CZG
Polskie trasy
Krajobraz rzeczny
pogadaj
linia elektryczna
gaz
mikroporady

Regulamin PSZOK

dodano: 2015-08-14 12:27:28

         Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Stepnica

 

§ 1. Właścicielem i zarządcą PSZOK jest Gmina Stepnica.

§ 2. PSZOK czynny jest w każdą sobotę  w godzinach od 9.00 do 14.00

§ 3. Do PSZOK przyjmowane będą następujące rodzaje odpadów z terenu Gminy Stepnica:

 a) przeterminowane leki i chemikalia,

b) zużyte baterie i akumulatory,

c) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

d) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

e) zużyte opony,

f) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,

g) odpady zielone.  

§ 4. W uzasadnionych przypadkach przyjmowanie odpadów do PSZOK może zostać okresowo wstrzymane.

§ 5. O wstrzymaniu przyjmowania odpadów przez PSZOK Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica poinformuje mieszkańców  co najmniej z trzydniowym wyprzedzeniem, poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej gminy oraz tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Stepnica. 

§ 6. 1. W PSZOK przyjmowane są wyłącznie odpady posegregowane i wolne                                  od zanieczyszczeń.

           2.  Odpady niebezpieczne przyjmowane są jedynie w oryginalnych opakowaniach producenta z etykietą zawierającą nazwę produktu.

          3.  Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oddawany do PSZOK musi być kompletny.

          4. Odpady powinny być dostarczone w takiej formie, aby możliwe było ich wyładowanie bez konieczności użycia specjalistycznego sprzętu.

§ 7.  Do PSZOK nie będą przyjmowane inne odpady niż wymienione w § 3 , a także :

       1) odpady w ilościach wskazujących na pochodzenie z innego źródła niż gospodarstwo domowe.

       2) odpady nieprawidłowo zabezpieczone (w uszkodzonych, nieszczelnych opakowaniach, zanieczyszczone).

      3) odpady niemożliwe do zidentyfikowania.

§ 8. Obsługa PSZOK ma prawo : 

a) zażądać okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość i adres zamieszkania osoby dostarczającej odpady komunalne na terenie Gminy Stepnica,

b) zażądać okazania dokumentu potwierdzającego wpłatę za odbiór odpadów za poprzedni miesiąc,

c)  sprawdzić  ilości, skład, posegregowanie  i zabezpieczenie  oddawanych odpadów.

§ 9. 1.   Osoby przebywające na terenie PSZOK obowiązane są do przestrzegania zaleceń obsługi PSZOK, w szczególności w zakresie miejsca złożenia odpadów oraz sposobu poruszania się na terenie PSZOK.

      2. Obsługa PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadu, jeżeli byłoby to sprzeczne                    z obowiązującymi przepisami prawa, zapisami niniejszego regulaminu lub mogłoby zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi.

     3. Osoba dostarczająca odpady, na żądanie obsługi PSZOK zobowiązana jest otworzyć opakowanie odpadów w celu weryfikacji jego zawartości.

     4. W przypadku odmowy przyjęcia odpadów, osoba dostarczająca odpady zobowiązana jest do ich natychmiastowego zabrania oraz zagospodarowania w sposób zgodny                                       z obowiązującymi przepisami prawa.

    5. Prace związane z rozładunkiem odpadów komunalnych dostarczanych do PSZOK wykonuje ich dostawca.

    6. Na terenie PSZOK obowiązuje zakaz palenia oraz używania źródeł otwartego ognia.                  § 10.  Obsługa PSZOK prowadzi ewidencję przyjętych odpadów.                                                                                            

§ 11. 1. Na terenie PSZOK odpady gromadzone są selektywnie w szczelnych, zamykanych pojemnikach, kontenerach, itp., przystosowanych do rodzaju zbieranych odpadów, w sposób bezpieczny dla zdrowia ludzi i środowiska.

       2. Zebrane w PSZOK odpady przekazywane są Wykonawcy wybranemu w drodze przetargu na odbiór transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Kalendarz imprez

Licznik
Odwiedziło nas:
3646957
osób
Dane adresowe

Urząd Miasta i Gminy Stepnica
ul. T. Kościuszki 4
72-112 Stepnica

tel. 091 418 85 21 - sekretariat
fax 091 418 85 80
e-mail: ug@stepnica.pl

Ważne informacje

NIP: 856-00-08-633
REGON: 000544220
konto: 70 1020 4812 0000 0502 0044 7870

Godziny pracy

Urząd jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia